Op een SBS server kan na een SP update van IIS de volgende melding komen als men op OWA wil aanmelden:

HTTP ERROR 404.0 - Not Found
The resource you are looking for has been removed, had it's name changed or
is temporarily unavailable

In de eventlog van de server komt dan onderstaande error:

Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-IIS-W3SVC
Date: 10/05/2010 21:12:08
Event ID: 1007
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: SBSSVR01.sbsdom.local
Description:
The World Wide Web Publishing Service (WWW Service) did not register the URL
prefix https://*:443/ for site 3. The necessary network binding may already
be in use. The site has been disabled. The data field contains the error
number.

De oorzaak is dat poort 443 aan de verkeerde website is gekoppeld, meestal aan de "Default Website", waardoor de "Exchange" website niet opgestart kan worden. Verwijder dan 443 van de "Default Website" en voeg deze poort toe aan de website waaronder "Exchange" zit. Voeg ook poort 80 met de externe URL voor de mailserver toe, anders werkt het nog steeds niet.

Zie ook referenties bij Microsoft: Exchange 2007 SP2 blocked en Cannot install Exchange 2007 SP2