Als tijdens het controleren op updates de fout 0x80070424 wordt weergegeven, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat een van de voor Windows Update vereiste services niet werkt.

De vereiste Windows Update-services starten.
1. Klik op de knop Start en klik op Configuratiescherm. Typ systeembeheer in het veld Zoeken en klik vervolgens op Systeembeheer.
2. Dubbelklik op Services.
3. Klik in het dialoogvenster Services op Background Intelligent Transfer Service (misschien moet u lager op de pagina zoeken, de services zijn alfabetisch geordend).
4. Let op de status van de selectie (de status wordt vermeld in de derde kolom). Klik als de status Gestopt is met derechtermuisknop op Background Intelligent Transfer Service en klik vervolgens opStarten.
5. Klik in het dialoogvenster Services op Windows Update (misschien moet u lager op de pagina zoeken, de services zijn alfabetisch geordend).
6. Let op de status van de selectie (de status wordt vermeld in de derde kolom). Klik als de status Gestopt is met derechtermuisknop op Windows Update en klik vervolgens op Starten.
7. Klik in het dialoogvenster Services op Workstation (misschien moet u lager op de pagina zoeken, de services zijn alfabetisch geordend).
8. Let op de status van de selectie (de status wordt vermeld in de derde kolom). Klik als de statusGestopt is met de rechtermuisknop op Workstation en klik vervolgens opStarten.
9. Het opnieuw registreren van WUAUENG.DLL is vaak ook nodig. Dit kan gedaan worden door: [Start] -> [Uitvoeren ...] en dan %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\REGSVR32.EXE %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\WUAUENG.DLL in te vullen gevolgd door [Enter].
9. Sluit het dialoogvenster Services af en voer Windows Update opnieuw uit.

Zie de sectie over het oplossen van het probleem van het volgende artikel over problemen met Background Intelligent Transfers Service op de Microsoft-website als Background Intelligent Transfer Service niet in de lijst met services wordt weergegeven. (http://support.microsoft.com/kb/939159)

Zie het artikel De recentste versie van Windows Update Agent ophalen voor het beheren van updates op een computer op de Microsoft website als de Windows Update-service niet in de lijst Services wordt weergegeven . (http://support.microsoft.com/kb/949104)

Ga naar de Windows Update Support Center-website en vraag via e mail om ondersteuning als het probleem blijft optreden nadat u de hiervoor vermelde stappen hebt uitgevoerd. (http://support.microsoft.com/ph/6527)