Dit is een bekend probleem. Als je bij Microsoft zoekt, wordt je naar http://support.microsoft.com/kb/290684 verwezen. De oplossing die hierin vermeld staat werkt echter niet. Via een ander forum vond ik de uiteindelijke oplossing. Het probleem zit in de protected storage. Dit kan als volgt hersteld worden. Download dit bestand en kopieer dit naar b.v. de C:\tmp (gebruik een korte naam, later merk je wel waarom). Pak het bestand uit in deze directory en open een command prompt. Ga naar de directory met de uitgepakte bestanden en voer het "setup.bat" bestand uit. De PC opnieuw opstarten. Daarna zal je nog een keer het wachtwoord op moeten geven, maar het wachtwoord wordt nu wel opgeslagen.

 

Succes.