Ik ben al zeer vaak tegengekomen dat OWA of een andere belangrijke functie van Small Bussiness Server 2008 en Exchange 2007 niet meer goed of helemaal niet meer werkt. De oplossing komt van Thijs Boin.

BELANGRIJK - In SBS 2008 worden alle Exchange virtual directories aangemaakt onder de "SBS Web Applications" website aangemaakt. Wanneer de virtual directories onder "Default Website" staan heb je waarschijnlijk Exchange handmatig geïnstalleerd of heb je zoals mij de verkeerde handleidingen gevolgd om je OWA te proberen repareren.

BELANGRIJK - Gebruik niet de IIS 7 console om de virtual directories handmatig te verwijderen, dit veroorzaakt namelijk problemen wanneer je ze opnieuw probeert te maken. Gebruik daarom de volgende commando's in de Exchange Management Shell:

1. Open Exchange management shell met administator machtigingen
2. Gebruik de volgende commando's, vervang eventueel SBS Web Applications met de website waaronder ze draaien
   1. Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Owa (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   2. Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exadmin (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   3. Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exchange (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   4. Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exchweb (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   5. Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Public (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   6. Remove-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   7. Remove-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "Microsoft-Server-ActiveSync (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   8. Remove-OabVirtualDirectory -Identity "OAB (SBS Web Applications)" -Force:$true -Confirm:$false
   9. Remove-UMVirtualDirectory -Identity "UnifiedMessaging (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
   10. Remove-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "Autodiscover (SBS Web Applications)" -Confirm:$false
 
3. Gebruik de volgende commando's om te testen of de directories ook daadwerkelijk zijn verwijderd. Als het goed is krijg je een lege output:
   1. Get-AutodiscoverVirtualDirectory
   2. Get-OABVirtualDirectory
   3. Get-OWAVirtualDirectory
   4. Get-WebServicesVirtualDirectory
   5. Get-ActiveSyncVirtualDirectory
   6. Get-UMVirtualDirectory

Om de Virtual directories op een goede manier weer aan te maken volg de onderstaande commando's:
1. Open Exchange management shell met administator machtigingen
2. Gebruik de volgende commando's, hierbij installeren we ze onder de SBS Web Application website. Vervang Servername door de server naam:
   1. New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -OwaVersion "Exchange2007" -ExternalAuthenticationMethods Fba
   2. Set-OWAVirtualDirectory -InternalUrl "https://sites/owa/" -ClientAuthCleanupLevel "Low" -LogonFormat "UserName" -DefaultDomain “NetbiosDomainName” -Identity "Owa (SBS Web Applications)"
   3. New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Exadmin" -ExternalAuthenticationMethods Fba
   4. New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Mailboxes" -ExternalAuthenticationMethods Fba
   5. New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Exchweb" -ExternalAuthenticationMethods Fba
   6. New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "PublicFolders" -ExternalAuthenticationMethods Fba
   7. New-WebServicesVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -InternalUrl "https://Sites/EWS/Exchange.asmx" -basicauthentication 1 -windowsauthentication 1
   8. New-ActiveSyncVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -InternalUrl "https://Sites/Microsoft-Server-ActiveSync" -ExternalAuthenticationMethods Basic -InternalAuthenticationMethods Basic
   9. New-OabVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -InternalUrl "https://Sites/OAB"
   10. Set-OabVirtualDirectory -PollInterval "30" -Identity "oab (SBS Web Applications)"
   11. New-UMVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -InternalUrl "https://Sites/UnifiedMessaging/Service.asmx"
   12. New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebsiteName "SBS Web Applications" -InternalUrl "https://Sites/Autodiscover/Autodiscover.xml" -BasicAuthentication 1 -WindowsAuthentication 1
   13. Set-ClientAccessServer -Identity “Servername” -AutoDiscoverServiceInternalUri "https://sites/Autodiscover/Autodiscover.xml"
   14. Set-OfflineAddressBook "Default Offline Address Book" -VirtualDirectories "Servername\OAB (SBS Web Applications)" -Versions Version2,Version3,Version4
 
3. Om te kijken of de Virtual directories goed zijn aangemaakt typ de volgende commando's:
   1. Get-AutodiscoverVirtualDirectory
   2. Get-OABVirtualDirectory
   3. Get-OWAVirtualDirectory
   4. Get-WebServicesVirtualDirectory
   5. Get-ActiveSyncVirtualDirectory
   6. Get-UMVirtualDirectory

1. Gebruik de volgende commando's om Kernel Mode Authentication op de EWS, Autodiscovery en OAB virtual Directories uit te zetten.
   1. Open een commandpromt met administrator rechten
   2. cd %windir%\system32\inetsrv
   3. .\appcmd.exe unlock config "-section:system.webserver/security/authentication/windowsauthentication"
   4. .\appcmd.exe set config "SBS Web Applications/ews" "-section:windowsAuthentication" "-useKernelMode:False" /commit:apphost
   5. .\appcmd.exe set config "SBS Web Applications/AutoDiscover" "-section:windowsAuthentication" "-useKernelMode:False" /commit:apphost
   6. .\appcmd.exe set config "SBS Web Applications/oab" "-section:windowsAuthentication" "-useKernelMode:False" /commit:apphost
   7. iisreset /noforce

Op dit moment werkte OWA en active Sync bij mij weer zoals het hoorde. Je moet echter nog wel even de Internet Adress Management Wizard in de SBS console opnieuw draaien om de Virtual Directories in te stellen met de goede external URL.