Het blijkt dat na een update Excel 2003 ineens erg traag bestanden opend. Na diverse testen blijkt dat dit alleen bij bestanden op het netwerk gebeurd. Microsoft heeft in April 2011 een patch uitgebracht (MS11-021) en in combinatie met Office File Validation (OFV) geeft dit problemen met het openen van netwerk bestanden met Excel 2003. Op internet werd snel een oplossing gevonden en kan je het Microsoft artikel hier terugvinden.

In het kort is de oplossing als volgt:
Voeg een register-waarde toe. Het kan zijn dat de sleutel "FileValidation" niet aanwezig is, maak deze dan aan. De waarde "EnableOnload" is een DWORD waarde.
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation\EnableOnload = 0
of
HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation\EnableOnload = 0