Dit artikel refereert aan http://forum.synology.com/wiki/index.php/Backup_to_the_Synology_Server_using_DeltaCopy_with_SSH

Als aanvulling dienen de volgende stappen genomen te worden:

1. Eerst CygWin installeren in de directory C:\cygwin en na installatie een keer cygwin.bat opstarten, zodat er een user profiel gemaakt wordt in de cygwin directory.

2. Daarna DeltaCopy installeren in C:\DeltaCopy. Na installatie DeltaC.exe en rsync.exe kopieren naar de C:\cygwin\bin directory.

3. Bij het genereren van een SSH-Key GEEN passphrase gebruiken (leeglaten)

4. Bij configuratie van DeltaC.exe bij de "Additional Parrameters" -e "/cygdrive/c/cygwin/bin/ssh -l root -i /cygdrive/c/cygwin/id_rsa" invullen, als user-id "root" gebruiken met het admin wachtwoord van de NAS en als "Virtual Directory" /volume1/NetBackup gebruiken.