Voor bedrijven hanteert Sauron IT de voorwaarden zoals die door ICT~Office zijn gedeponeerd in 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.
De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit een module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:
1.  Licentie voor programmatuur
2.  Ontwikkeling van programmatuur
3.  Onderhoud van programmatuur
4.  Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
5.  Ontwikkeling en onderhoud van een website
6.  Webhosting
7.  Detacheringsdiensten
8.  Opleidingen en trainingen
9.  Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT