Uit ervaring is bekend dat zelfs een ‘eenvoudige’ vervanging van een oude PC, meer met zich meebrengt dan men verwacht. Om deze reden worden alle werkzaamheden die met uitbreiding en/of vernieuwing te maken hebben als een project gezien. Door deze aanpak worden verrassingen voorkomen, omdat vooraf de werkzaamheden vanuit diverse invalshoeken onder de loep genomen worden.