Als u als klant geen interesse heeft in ‘Managed Services‘ dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘gewoon’ systeembeheer. Dit wordt in de regel uitgevoerd op ad-hoc basis. Dit ‘gewone’ systeembeheer bestaat uit het beheer van de hardware (de computers) en van de software (programma’s en besturingssysteem).

Het beheer van beide kan in twee onderdelen gesplitst worden, nl. Helpdesk (het oplossen van storingen op afroep) of Onderhoud (op regelmatige basis het controleren van de werking).

Naast het ‘gewone’ systeembeheer heb je ook netwerkbeheer. Dit beheer spits zich toe op de specifieke onderdelen van het netwerk, zoals routers, switches, hubs, enz. Ook in deze apparatuur kunnen zich storingen voordoen, maar ook kan het netwerk door het toenemend dataverkeer overbelast raken.

Het uitbreiden van het aantal computers, netwerkaansluitingen, het aantal programma’s, enz. zijn in principe geen beheertaken, maar vallen onder uitbreidingen. Uitbreidingen dienen gestructureerd uitgevoerd te worden, want de ervaring is dat ad-hoc uitbreidingen vaker problemen opleveren.